Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 16.03.2016

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 16 marca br., o godz. 12.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:
– stwierdzenie quorum,
– przyjęcie porządku obrad,
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja w sprawie zapobiegania suszy hydrologicznej.
3. Informacja nt. funkcjonowania spółek wodnych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian