Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 17.05.2016

W dniu 17 maja br., o godz. 13.00 w sali patio B Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja na temat działań promujących rolnictwo i przetwórstwo artykułów rolnych realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  2.  Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian