Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 18.04.2016

W dniu 18 kwietnia br., o godz. 13.00 w sali patio B na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja nt. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok w działach:

– 010 – Rolnictwo i Łowiectwo,

– 050 – Rybołówstwo i Rybactwo.

  1. Sprawozdanie z realizacji programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2015 rok.
  2. Sytuacja bieżąca, perspektywy i zagrożenia rozwoju doradztwa rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim.
  3. Funkcje Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz jej oceny funkcjonowania K-PODR w Minikowie.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian