Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 20.03.2017 r.

W dniu 20 marca br., o godz. 13.00 w sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Podsumowanie realizacji zadań i stopień wykorzystania środków KSOW za lata 2015-2016 w perspektywie finansowej 2014-2020.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian