Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 20.09.2016

W dniu 20 września br.,  o godz. 13.00 w sali 308  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja nt. działalności i osiągnięć związków pszczelarzy w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Nowe uregulowania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian