Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 21.04.2017 r.

W dniu 21 kwietnia br., o godz. 13.00 w sali 308 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok w działach:

– 010 – Rolnictwo i Łowiectwo,

– 050 – Rybołówstwo i Rybactwo.

  1. Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014-2016.
  2. Stan upraw rolnych po zimie w województwie kujawsko-pomorskim – informacja dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian