Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 21.08.2017 r.

W dniu 21 sierpnia br., o godz. 13.00 w Ośrodku Wylęgu Narybku Jesiotra Ostronosego w miejscowości Grzmięca gmina Zbiczno, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zadania Marszałka Województwa wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym (w okresie 2014-2017 r.).
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian