Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 24.10.2016

W dniu 24 października br.,  o godz. 14.00 w sali patio A na parterze  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Susza jako zjawisko hydrologiczne w świetle planistycznych dokumentów w gospodarce wodnej.
  2. Przedstawienie wniosków w ramach RPO zadań własnych samorządu składanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
  3. Działalność kół gospodyń wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
    Doradztwa Rolniczego w Minikowie – druk nr 113/16.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian