Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 8.02.2016

W dniu 8 lutego br., o godz. 13.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Upowszechnianie wyników badań realizowanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Sprawy różne i wolne wnioski

Informacje

Rejestr zmian