Komisja Sportu i Turystyki – 13.02.2017 r.

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się 13 lutego o godzinie 9:00 w patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 2016.
  2. Prezentacja stanu realizacji projektów sportowych z RPO WK-P.
  3. Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport (godz. 11:00, razem z Komisją Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa).
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian