Komisja Sportu i Turystyki – 14.03.2016

W poniedziałek 14 marca 2016 r. o godz. 9:00. w sali 214 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Planowany porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:
– stwierdzenie quorum,
– przyjęcie porządku obrad,
– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Omówienie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”.
3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian