Komisja Sportu i Turystyki – 16.05.2016

W poniedziałek 16 maja 2016 r. o godz. 9:00 w sali 215 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  1. Podsumowanie inauguracji sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim oraz informacja dotycząca wakacyjnej oferty turystycznej województwa.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian