Komisja Sportu i Turystyki – 16.10.2017 r.

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się 16 października br. o godzinie 9:00 w patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Programy Sportu Powszechnego.
  2. Funkcjonowanie Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aktualna sytuacja po zmianach zasad finansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian