Komisja Sportu i Turystyki – 19.09.2016

W poniedziałek 19 września 2016 r. o godz. 9:00 w patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  1. ,,Szlak Piastowski’’ w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian