Komisja Sportu i Turystyki – 20.06.2017 r.

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się 20 czerwca o godzinie 11:00 (komisja wyjazdowa – Zamek Krzyżacki w Świeciu, ul. Zamkowa 10).

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Działalność Lokalnych Organizacji Turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Podsumowanie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian