Komisja Sportu i Turystyki – 21.04.2017 r.

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się 21 kwietnia o godzinie 9:00 w sali 308 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok.
  2. Stypendia i nagrody sportowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian