Komisja Sportu i Turystyki – 24.10.2016

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w dniu 24 października (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Programy sportu powszechnego.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian