Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 16.05.2016

W poniedziałek 16 maja 2016 r. o godz. 11.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek przy ul. Kościuszki 10 w Ciechocinku odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  • przyjęcie porządku obrad,
  1. Działania promocyjne podejmowane przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.;
  2. Współpraca sformalizowana i niesformalizowana – zalety i wady, ze szczególnym uwzględnieniem umów nieaktywnych;
  3. Stan przygotowania do obchodów Święta Województwa;
  4. Sprawy różne i wolne wnioski;
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian