Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 18.04.2016

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30 w sali Patio I Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

– przyjęcie porządku obrad,

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2015 w części dotyczącej działalności Komisji;
  2. Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem samorządu województwa,
  3. Sprawy różne i wolne wnioski,
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian