Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 18.09.2017 r.

W poniedziałek 18 września 2017 r. o godz. 11.00 w sali Patio A na parterze Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2
w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

– przyjęcie porządku obrad;

  1. Promocja gospodarcza województwa w ramach projektów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego regionu – miasta prezydenckie, gminy, tereny przy autostradzie;
  2. Prezentacja publikacji wydanych przy wsparciu środków województwa;
  3. Sprawy różne i wolne wnioski;
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian