Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 21.04.2017 r.

W piątek 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali Patio B na parterze Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu nr 1/2017 oraz 2/2017,
  • przyjęcie porządku obrad.
  1. Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem samorządu województwa.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2016.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian