Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 8.02.2016

W poniedziałek 8 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w sali Patio A Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

 1. Sprawy proceduralne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 • przyjęcie porządku obrad;
 1. Biuro regionalne w Brukseli – podsumowanie pracy w roku 2015 oraz plany na 2016 r.;
 2. Posumowanie działań związanych ze współpracą międzynarodową w roku 2015;
 3. Informacja o stanie prac nad marką Województwa – Departament Promocji;
 4. Sprawozdanie z Międzynarodowych targów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Grüne Woche 2016;
 5. Podsumowanie współpracy z regionem Imeretii w roku;
 6. Sprawozdanie z akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na świętego Marcina.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski;
 8. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian