Komisjia Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 20.04.2017 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 20 kwietnia o godz. 12:00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok.
  2. Informacja z realizacji zadania zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2016/2017.
  3. Analiza kosztów realizacji umów na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym.
  4. Stan wdrażania Polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym instrumentu ZIT.
  5. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian