Konkurs nr 21/2021- ogłoszenie

Uchwałą Nr 16/612/21 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkursu ofert nr 21/2021 na wykonywanie zadań  pu­blicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie
do 24 maja 2021 r. do godz. 14:00:00 
oraz przesłanie skanu potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z generatora ofert, podpisanego przez osoby do tego uprawnione za pomocą generatora ofert jako załącznika do złożonej oferty w terminie do 24 maja 2021 r. do godz. 23:59:59.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki – Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej

Agnieszka Huzakowska-Borek     tel. 571 293 008

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian