Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.

Adres:
ul. Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń

NIP: 9562304164
KRS: 0000491815
strona www: http://kpai.pl/
strona BIP: http://www.bip.kpai.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu

Uchwała nr 6/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian