Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Adres:
ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

NIP: 956-20-88-789
KRS: 0000147815
strona www: http://kpfpk.pl/
strona BIP: http://bip.fpk.kpsi.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 29 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę numer 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 6/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian