Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Adres:
ul. Przedzamcze 8
87-100 Toruń

NIP: 956-23-24-238
KRS: 0000671974

strona www: https://kpfr.pl/

strona BIP: https://kpfr.pl/bip/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2018 rok Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian