Lista Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej, a także źródłem informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych polskich przysmaków.

Na LPT mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe:

  • których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych od co najmniej 25 lat, metod produkcji,
  • będące elementem dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane,
  • stanowiące element tożsamości społeczności lokalnej.

Wnioski o wpis produktu na Listę składa się do marszałka województwa, który dokonuje ich oceny. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie  i uaktualnienie. Lista jest publikowana na bieżąco, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i raz w roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z wpisem produktu na LPT nie wiąże się:

  • ochrona nazwy produktu,
  • kontrola zgodności produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian