MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (4 ETATY) DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 14/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:14/2020
  • Wydział:DEPARTAMENT WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów4
  • Data ogłoszenia2020-03-13
  • Termin składania dokumentów2020-03-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno–Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 14/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   c) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie funduszy strukturalnych,
   c) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków o płatność w zakresie EFS,
   b) wsparcie merytoryczne beneficjentów w zakresie prawidłowej realizacji projektów i wykonywania przez beneficjentów obowiązków w zakresie postępu rzeczowo-finansowego, a także za obsługę systemów informatycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Małgorzata Lasota – Dwojnych, zamieszkała w Toruniu
   - Żaneta Zakrzewska, zamieszkała w Głodowie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazały się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowiskach pracy do spraw obsługi i rozliczania projektów w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian