MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (4 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 9/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:9/2020
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów4
  • Data ogłoszenia2020-02-14
  • Termin składania dokumentów2020-02-24
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno–Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 9/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   c) doświadczenie na stanowisku pracy związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie projektów aneksów do umów zawieranych pomiędzy Instytucją Zarządzającą a beneficjentem,
   b) przyjmowanie wniosków beneficjentów o płatność,
   c) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków beneficjentów o płatność,
   d) nadzór nad ustanawianiem poprawnego zabezpieczenia przez beneficjentów umów o dofinansowanie projektów,
   e) odzyskiwanie środków przed wszczęciem postępowania administracyjnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
   f) udział w opiniowaniu projektów dokumentów stanowiących system wdrażania RPO 2014-2020.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Łukasz Orzechowski, zamieszkały w Toruniu,
   - Hanna Otremba, zamieszkała w Toruniu,
   - Agnieszka Przedpełska, zamieszkała w Toruniu,
   - Tomasz Stoliński, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw wdrażania projektów w Biurze Wdrażania Projektów I-IV w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian