MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU ZDROWIA W DEPARTAMENCIE ZDROWIA – 44/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:44/2019
  • Wydział:Wydział Zdrowia
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoNACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-09
  • Termin składania dokumentów2019-07-19
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 44/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej,
   c) co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
   d) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) ukończone studia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia,
   c) znajomość zagadnień z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
   d) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   f) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel, umiejętność kierowania zespołem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) nadzór i koordynacja pracy Wydziału Zdrowia, w tym:
   - działań związanych z nadzorem nad zakładami opieki zdrowotnej dla których samorząd województwa stanowi podmiot tworzący,
   - działań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboruŻaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Naczelnika Wydziału Zdrowia w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu nie spełnił wymagań formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian