MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW FINANSOWYCH – 15/2021

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:15/2021
  • Wydział:Biuro Transportu Kolejowego w Departamencie Transportu
  • Miejsce pracya) praca biurowa w przy komputerze w siedzibie Urzędu przy Placu Teatralnym 2, b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30
  • StanowiskoDO SPRAW FINANSOWYCH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-05-04
  • Termin składania dokumentów2021-05-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 15/2021”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) co najmniej półroczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów krajowych i UE w zakresie transportu publicznego, w tym przepisów dot. ustawy o publicznym transporcie zbiorowych, ustawy o transporcie kolejowych i ustawy o Funduszu Kolejowym,
   c) doświadczenie w rozliczaniu dotacji celowych i przedmiotowych, doświadczenie
   w rozliczaniu umów zawartych w ramach ustawy o finansach publicznych,
   d) wiedza z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
   e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w tym Excel),
   f) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) rozliczanie zawartych umów na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich,
   b) planowanie wielkości środków finansowych na dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w województwie,
   c) przygotowywanie informacji, sprawozdań z realizacji budżetu województwa w zakresie transportu kolejowego,
   d) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków na zakup kolejowych pojazdów szynowych,
   e) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem kolejowych pojazdów szynowych oraz eksploatacją pojazdów szynowych będących własnością Województwa,
   f) opracowywanie materiałów planistycznych, sprawozdań budżetowych, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych, przeznaczonych na finansowanie przewozów kolejowych,
   g) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Agnieszka Zalewska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw finansowych w Biurze Transportu Kolejowego w Departamencie Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian