MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI W WYDZIALE KONTROLI – 22/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:22/2020
  • Wydział:Wydział Kontroli
  • Miejsce pracya) praca w terenie oraz w budynku przy ul. Kopernika 4, b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30.
  • StanowiskoDO SPRAW KONTROLI W WYDZIALE KONTROLI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-07-16
  • Termin składania dokumentów2020-07-27
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 22/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość,
   b) co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności kontrolnych,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE,
   c) dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   d) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   f) skrupulatność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy- przeprowadzanie kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, kontroli wewnętrznych komórek Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Renata Masłowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw kontroli w Wydziale Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian