MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW – 14/2021

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:14/2021
  • Wydział:Wydział Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
  • Miejsce pracya) praca biurowa w przy komputerze w siedzibie Urzędu przy Placu Teatralnym 2, b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-05-04
  • Termin składania dokumentów2021-05-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 14/2021”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracy związanym z obsługą projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (w tym projektów własnych Samorządu Województwa),
   c) doświadczenie przy realizacji postępowań w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych,
   d) znajomość strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
   e) podstawowa znajomość problematyki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
   e) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
   g) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   h) obsługa systemu zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego KSAT,
   i) doświadczenie w obsłudze centralnego systemu teleinformatycznego SL,
   j) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, systematyczność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) realizacja projektów własnych i partnerskich Samorządu Województwa współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
   b) prowadzenie ewidencji postępu rzeczowo-finansowego wdrażania projektów
   współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
   c) sporządzanie wniosków o płatność, dyspozycji wypłaty środków finansowych oraz innych niezbędnych dokumentów finansowych, celem poprawnego rozliczania wdrażanych projektów,
   d) sporządzanie materiałów do sprawozdań przedkładanych do komórek organizacyjnych Urzędu
   w zakresie ich kompetencji i zadań,
   e) współdziałanie w realizacji misji gospodarczych dla przedsiębiorców z obszaru województwa,
   f) sprawna i bieżąca obsługa interesantów i Partnerów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Kamil Bajran, zamieszkały w Bydgoszczy.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi projektów w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian