MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 8/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:8/2020
  • Wydział:Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-02-07
  • Termin składania dokumentów2020-02-17
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno–Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 8/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz mediów społecznościowych
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyRealizacja projektów własnych samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:
   - przygotowywanie wniosków o płatność i bieżących rozliczeń finansowych,
   - organizacja wydarzeń związanych z realizacją projektów,
   - współpraca z partnerami projektu,
   - prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów,
   - przygotowywanie okresowych raportów i sprawozdań wynikających z realizacji projektów,
   - promocja realizowanych projektów w mediach społecznościowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Marek Rozpłoch, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi projektów w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
   w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian