MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 24/2021

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:24/2021
  • Wydział:Departament Spraw Społecznych
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 - 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 - 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 - 17.30, w piątki w godzinach – 13.30 - 14.30
  • StanowiskoDO SPRAW POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-06-17
  • Termin składania dokumentów2021-06-28
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 24/2021”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych,
   c) znajomość przepisów dotyczących projektów realizowanych ze środków UE,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, otwartość do nabywania wiedzy i doświadczeń.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie sprawozdań i planowanie zadań,
   b) współpraca ze środowiskami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorami, organizacjami pozarządowymi,
   c) sporządzanie umów w zakresie wsparcia udzielonego przez biuro,
   d) dokumentowanie pracy w ramach działania biura Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian