MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 27/2021

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:27/2021
  • Wydział:Departament Środowiska
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku przy ul. Targowej 13/15 oraz w terenie: b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 - 8.00, zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 - 16.00, we wtorki w godzinach - 16.30 - 17.30, w piątki w godzinach - 13.30-14.30
  • StanowiskoDO SPRAW POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-06-17
  • Termin składania dokumentów2021-06-28
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 27/2021”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo,
   b) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
   c) co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu ochrony środowiska,
   c) znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów, dokładność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie postępowań administracyjnych obejmujących wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
   b) dokonywanie analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych, a także analizy pozwoleń zintegrowanych w przypadku zmiany w najlepszych dostępnych technikach lub jeśli to wynika z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska,
   c) opiniowanie kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
   d) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
   e) prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach i udostępnianie go w Biuletynie Informacji Publicznej,
   f) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska,
   g) współpraca z innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian