MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I POMOCY TECHNICZNEJ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 7/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:7/2020
  • Wydział:Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I POMOCY TECHNICZNEJ
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-02-07
  • Termin składania dokumentów2020-02-17
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno–Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 7/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku prawo lub administracja,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość zasad przyznawania i wypłaty pomocy na operacje współfinansowane z funduszy unijnych,
   c) wiedza z zakresu prawidłowego przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowania ofertowego,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) skrupulatność, systematyczność, komunikatywność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowanie i realizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych w ramach PROW 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
   b) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i postępowań ofertowych,
   c) przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy o płatność i dokumentacji niezbędnej do rozliczenia i refundacji kosztów poniesionych w ramach PT PROW 2014-2020 oraz PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Michał Guziewicz, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw promocji, informacji i pomocy technicznej w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian