MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 16/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:16/2020
  • Wydział:DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30-15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-03-13
  • Termin składania dokumentów2020-03-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 16/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość zasad przyznawania i wypłaty pomocy na operacje współfinansowane z funduszy unijnych,
   c) wiedza z zakresu konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW na lata 2014-2020,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) skrupulatność, systematyczność, komunikatywność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja wniosków o płatność dotyczących projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
   b) sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych w zakresie działań objętych PROW 2014-2020,
   c) ocena dokumentów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców w ramach PROW 2014-2020,
   d) informowanie i przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Agnieszka Maliszewska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rozliczania projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian