MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH WE WŁOCŁAWKU W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 82/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:82/2019
  • Wydział:LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH WE WŁOCŁAWKU
  • Miejsce pracyPraca we Włocławku, ul Bechiego 2, w godzinach: poniedziałek, wtorek – 9.30-17.30, środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH WE WŁOCŁAWKU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-12-12
  • Termin składania dokumentów2019-12-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 82/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   c) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych z FE lub/i udzielaniem informacji o FE,
   b) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie FE,
   c) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) informowanie o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu operacyjnego funduszy europejskich,
   b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z funduszy europejskich,
   c) przeprowadzanie konsultacji na etapie aplikowania o wsparcie funduszy europejskich,
   d) przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów,
   e) prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów z powyższego zakresu,
   f) organizacja działań promocyjnych funduszy unijnych i obsługa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Małgorzata Boś, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich we Włocławku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian