MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 69/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:69/2018
  • Wydział:WYDZIAŁ KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-11-14
  • Termin składania dokumentów2018-11-26
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 69/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku: prawo, administracja lub zarządzanie,
   b) co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej na stanowisku pracy związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
   c) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu prawa pracy, w tym przepisów dotyczących pracowników samorządowych,
   c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   d) umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników, w tym wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
   b) prowadzenie spraw dotyczących okresowej oceny pracowników Urzędu,
   c) prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami zawodowymi,
   d) obsługa systemu informatycznego w zakresie struktury organizacyjnej Urzędu, profili zadaniowych i kompetencyjnych pracowników Urzędu, ewidencji szkoleń i okresowej oceny pracowników,
   e) opracowywania informacji i analiz z zakresu prowadzonych spraw.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Marta Piątkowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Wydziale Kadr w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian