Obwieszczenie Nr XIV/1/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywąna lata 2018-2023”

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 23.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.12.2015
  • Data wejścia w życie 15.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.11.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3764
  • Nr aktu prawnego XIV/1/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywąna lata 2018-2023”
  • Podstawa prawna wydania art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz. U. z 2015r. poz. 1484)
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia Sejmiku
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian