Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek INOFAMA S.A. w Inowrocławiu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 8 obręb ewid. 0004 m. Inowrocław.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian