Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Kolberga, AUTO-HANDEL, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Stawiska 45, gm. Mogilno, do urządzeń kanalizacyjnych Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian