Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 44, obręb ewidencyjny Szarlej, służącej do wprowadzania do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian