Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENERGA WYTWARZANIE S. A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk na wprowadzanie do rzeki Wisły poprzez dwa wyloty nr 1 i 2 zlokalizowane na działce nr 1/16, obręb Włocławek KM 23, gmina Miasto Włocławek, oczyszczonych ścieków przemysłowych z Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.86.2013.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian