Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych w Wapiennie, gm. Barcin, do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian