Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Dariusza Brzezińskiego prowadzącego AUTO-HANDEL MAJKI w miejscowości Pustki 5, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Pustki, gm. Izbica Kujawska.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian