Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jan P., Włoszanowo, 88-430 Janowiec Wielkopolski na pobór wód podziemnych z utworów neogenu, ze studni nr 2 na ujęciu w Brudzyniu gm. Janowiec Wielkopolski, na potrzeby fermy trzody chlewnej w Puzdrowcu oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian