Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Haliny Królikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska, Brylewo 1A, 88-231 Bytoń na odprowadzanie do stawu (działka nr ewid. 2/8 obręb Brylewo, gmina Bytoń) oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych utwardzonych powierzchni stacji demontażu pojazdów i skupu złomu zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 2/2, 2/5 oraz części działki 2/8, obręb Brylewo, gmina Bytoń, o powierzchni F=0,2027 ha oraz wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r., znak: ŚG.I.ab.6213-12/08.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian